Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 29 MAY 2017

NAHOANA IZY NO HIANKOHOFANA “Ary manamasina ny Sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.” – Ezek. 20:20. Ao amin’ ny Apôkal...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Tongasoa