Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 20 AOGOSITRA 2017

Voarantsana sy voadio ny zava-tsarobidy eo amin’ny zavaboary “Indro, nodioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy; Efa nizaha toetra anao tao amin'ny memy fahoriana Aho.” – Isa. 48:10     Ny afo fa...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Tongasoa