Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 25 JOLAY 2017

“Fa ny làlana rehetra izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrareo anareo no halehanareo, mba ho velona hianareo ka hahita soa, ary ho maro andro any amin'ny tany izay holovanareo” – Deo. 5:33. Krist...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Tongasoa