Tongasoa eto amin'ny pejy fandalinana IOUM

 

Fifaliana ho anay indray no mandray anao eto amin’ity pejy natokana handalinana amin’ny tranokala ity. Noho ny antony maro samihafa dia nisy fiatoana fotoana maharitra ity pejy ity noho ny fandaminana isan-karazany. Ankehitriny dia tafaverina indray isika koa dia manasa anao hiditra sy hiaraka handalina zavatra maro loha izay atolotra ho anao eto.

Hanombohana azy dia indro fianarana izay be mpanaraka sy anisan’ny tsara indrindra amin’ny fandalinana ny Baiboly no atolotra "Ala Sarona". Fianarana izay atolotra maimaim-poana, tsy misy boky na tahirin-kevitra sandaina. Isaky ny faran’ny lesona dia hisy fanontaniana hapetraka, ary ny fanitsiana dia haseho aminao avy hatrany.

Azonao atao tsara ny mandroso miandalana araka izay tianao manoloana ny solosainanao. Ny lesona voalohany dia omena anao manontolo tsy misy fepetra.

Amin'ny fiteny Malagasy manontolo ny lesona, kanefa azonao atao ny mandalina izany amin'ny fiteny vahiny izay omena anao miandalana ny rohy ahafahana manaraka izany.

Raha mahaliana anao ary dia tsindrio ny faritra voatondro hidirana amin’izany.

 


Nanoro hevitra :
Pastora Aniel Barbe : Filohan’ny Fivondronambe ny Oseana Indiana
Tompon’Andraikitra :
Pastora John Andrinarisoa
Kaleba Andriatsikivy