Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Trano Pirinty Advantista Soamanandrariny mankalaza ny faha 60 taonany


 

Sary famantarana ny faha-60 taona

Niorina tamin'ny taona 1953. Tamin'ity taona ity no nankalazan'ny Trano Pirinty Advantista etsy Somanandrariny ny faha 60 taonany. Ny 8 Jona 2013 lasa teno nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana tamin'ny alalan'ny fiombonam-bavaka izay natao tao amin'ny Fiangonana Advantista Manjakaray. Fotoana iray izay nentin'ny Pastora Jasmin Herinirina Sekretera Jeneralin'ny IOUM namahavahana ny teny filamatry ny fankalazana izay nalaina tao amin'ny 1 Korintianina 15:10 tapany faharoa : « nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan’ Andriamanitra no niara-niasa tamiko. » ary nanamafisany hatrany fa ny asan'ny trano pirinty dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanomanana ny fiavian'i Kristy fanindroany indray, ny talenta rehetra dia tombotsoa ho amin'ny fanompoana Kristianina. Nentiny nanamafy izany izay voasoratra tamin'ireto toko sy andininy ireto dia ny hita tao amin'ny Matio 25:14-31 sy ny 1 Korintianina 12:8-11.

Maro ireo tompon'andraikitra eo amin'ny fintantanana ny Fiangonana Advantista eto an-toerana no nanatrika izao fanompom-pivavahana izao anisan'izany ny teo anivon'ny IOUM sy ny Federasiona Madagasikara Afovoany.


 Ny Tompon'Andraikitra, Mpiasa (Trano Printy) miaraka amin'ireo nasaina

Ny 11 Jona 2013 kosa no nanohizana ny hetsika rehetra ho fanamarihana izany faha 60 taona izany teny amin'ny Saha nohavaozina an'ny Trano Pirinty. Nanombohany izany dia nisy ny fotoam-pivavahana izay notarihan'ny Pastora Filohan'ny Federasiona Madagasikara Afovoany narahana kabary samihafa nifandimbiasana izay nahitana ny Talen'ny Trano pirinty, ny Sekretera Jeneralin'ny IOUM, ny solotenan'ny Foibe Advantista Maneran-tany. Teo amin'ny tompon'Andraikim-panjakana kosa dia anisan'ny nanatrika nisolotena ny Ben'ny Tananan'Ambohimangakely sy ny Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Fifandraisana. Ireo nandahanteny rehetra dia samy nankasitra ny Trano pirinty nandritra izay 60 taona izay ary nampahery azy ireo hanao bebe kokoa amin'ny tanjona izay kendreny.

 

Tsangambato faha 60 taona

Marihina fa ny andron'ny 11 Jona ity ihany koa no nitokanana ny tsangambaton'ny faha 60 taona ny trano pirinty sy nahafahana nitsidika ny orinasa.

 

Mirary fahombiazana ho an'ny Trano Pirinty Advantista !