Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 30 MAY 2017

ANDRO MASIN'I KRISTY FA TSY AN'NY JIOSY “Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ ny synagoga tamin’ ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.”...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Tongasoa