Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Vita ny famoronana

12 - 18 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Andro ara-bakiteny
Alakamisy 17 Jan

Vakio ny Gen. 1:5,8,31. Inona sy inona no mamaritra ny andro anankiray tamin'ny famoronana? Misy zavatra ve ao amin'ireo andininy ireo mahatonga ny fiheverana fa tsy andro ara-bakiteny maharitra 24 ora, toy izay iainantsika amin'izao fotoana izao, ireo andro ireo?

Fototry ny resa-be hatramin'izay ka hatramin'izao ny toetr'ireo andro tamin'ny famoronana ireo. Misy ireo velom-panontaniana hoe andro toy ny andro rehetra ve ireo sa maneho fe-potoana naharitra ela kokoa. Ny filazalazana momba ireo andro tamin'ny famoronana ao amin'ireo andalan-teny ireo dia manome ny valin'io fanontaniana io. Ireo andro ireo dia voafaritry ny hariva iray (fotoana maizina) sy ny maraina iray (fotoana mazava) ary ny isa mifanarakaraka araka ny filaharany. Izany hoe, ny filazana momba ireo andro ireo izany dia tamin'ny fomba izay mampiseho tena mazava tsara fa andro toy ny andro iainantsika amin'izao fotoana izao izy ireo, hariva iray sy maraina iray, fotoana maizina iray sy fotoana mazava iray. Sarotra ny mahita hoe ahoana indray no hampahazava tsara kokoa ny filazalazana momba ireo andro ao amin'ny herinandro iray. Ny fiverimberenan'ny filazana hoe "dia nisy hariva, ary nisy maraina" dia manantitrantitra ny maha-ara-bakiteny ny andro tsirairay.

Vakio ny Lev. 23:3. Inona no fanambarana ananantsika izay mampiseho fa ireo andro fito tamin'ny herinandron'ny famoronana dia mitovy amin'ireo andro iainantsika ankehitriny ihany?

Tsy nanana fisalasalana mihitsy ireo Hebreo fahiny mikasika ny toetry ny andro Sabata. Toy ny mahazatra ny halavam-potoana aharetan'io andro io, fa misy fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra kosa entiny. Mariho ny fampitahana miharihary mazava ny herinandro niasan'Andriamanitra nandritra ny enina andro sy ny herinandro iasantsika mandritra ny enina andro ary ny fampitahana mitovy amin'izay ny andro nitsaharan' Andriamanitra sy ny andro itsaharantsika (Jer. koa ny Eks. 20:9, 11). Na dia ireo manam-pahaizana maro mitsipaka ny maha-ara-bakiteny ireo andro ireo aza dia matetika no miaiky fa araka ny fahazoan'ireo mpanoratra ny Baiboly azy dia andro ara-bakiteny no tiana hambara amin'ireo andro ireo.

Misy lanjany lehibe dia lehibe eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fitokisantsika an'Andriamanitra sy ny Teniny. Raha tsy atokisantsika ny Tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra fototra sy voalaza mazava toy ny famoronana ao amin'ny Genesisy tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny, amin'ny inona indray no itokisantsika Azy?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.