Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Vita ny famoronana

12 - 18 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Ny famoronana ny biby eny amin'ny habakabaka sy anaty rano
Alatsinainy 14 Jan

Vakio ny Gen. 1:20-23. Inona no porofo, raha misy, ao amin'ireo andininy ireo, izay mety hidika hoe kisendrasendra?

Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny famoronana no namenoana ny tany sy ny habakabaka (rivotra) tamin'izay

honina ao aminy. Maro ny olona no nahita hoe misy ifandraisany ny andro faharoa sy ny andro fahadimy tamin'ny famoronana. Nanasaraka ny rano any amboniny sy ny rano ety ambaniny ny habakabaka tamin'ny andro faharoa, ary samy nofenoina zava-manana aina izy roa ireo (dia ny rano sy ny habakabaka izany) tamin'ny andro fahadimy. Ireo toe-javatra nitranga tamin'ny famoronana dia toa nitranga araka ny filaharana izay ahitana taratra fikasana izay mampiseho ny fitandremana sy ny filaminan'ny asa nataon'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: tsy misy mihitsy toerana ho an'ny kisendrasendra ao amin'ny tantaran'ny famoronana.

Mariho fa na ny zava-manana aina ao anaty rano na ny zava-manana aina eny amin'ny rivotra dia samy amin'ny endrika manondro ny maro ('au pluriel') no ilazana azy, ary midika izany fa zava-manana aina maro samihafa no noforonina tamin'ny andro fahadimy. Ny voary tsirairay dia notahina tamin'ny fahafahany mihamaro sy mitombo. Teo hatramin'ny voalohany ny hamaroana samihafa. Tsy nisy razambe tokana izay niavian'ireo taranaka hafa rehetra, fa ny taranaka tsirairay dia toa nomena fahafahana hiteraka karazany maro samy hafa. Ohatra, mihoatra ny 400 ny karazam-boromahailala fantatra anarana nitombo avy tamin'ny voromahailala fahita mahazatra, ary 27 fara-fahakeliny ny karazana karpa fantatra. Araka ny fahitana azy dia nomen'Andriamanitra fahafahana hiteraka karazany maro samy hafa ny tsirairay amin'ny voariny, ary izany dia fanampiny eo amin'ny fahasamihafan'ny tontolon'ny zavatra noforoniny.

Hitan'Andriamanitra, eo amin'ny and. 21, fa tsara ireo voary noforoniny. Midika izany fa nosainina tsara ny famoronana azy ireo, ary manintona ny maso izy ireo, sady tsy nisy tsininy, fa mirindra ery ny fandraisany anjara amin'ny tanjona kendren'ny famoronana.

Vitsy ny zava-manana aina manitikitika ny eritreritsika sy mampitolagaga antsika mihoatra noho ny vorona. Eny, tena mampitolagaga marina tokoa ny vorona, sady mahatalanjona ny nanaovana azy ireny. Maivan-danja ny volony nefa matanjaka, henjana nefa malefolefo. Ireo singa amin'ny volo ampiasaina hanidinana dia ampiraisina amin'ny alalan'ny vondron-tsomotra madinika maro sosona izay manome fanohanana matanjaka nefa maivan-danja. Ny avokavoky ny vorona dia natao indrindra mba hahazoany oksizenina rehefa mifoka rivotra iny izy sy rehefa mamoaka rivotra ihany koa. Izany dia manome ny fatran'oksizenina ambony ilaina amin'ny fisidinana amin-kery. Ny fisian'ny kitapon-drivotra ao amin'ny taolana sasany no ahazoana izany vokatra izany. Mihazona ny fikorianan'ny oksizenina no asan'ireo kitapo ireo, ary koa miaraka manamaivana ny vatan'ilay vorona, ka mahatonga ny fisidinany ho mora hazonina sy fehezina kokoa? Mahagaga tokoa ny nanaovana ny vorona.

Aoka ho ao an-tsaina izany rehetra izany eo am-pamakiana ny Mat. 10:29-31. Inona no fampaherezana hitanao ao amin'ireo teny ireo?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.