Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Vita ny famoronana

12 - 18 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Vita ny famoronana
Sabata 12 Jan 2013

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 1; Sal. 8:3; Rom. 8:19-22; Lev. 11:14-22; Gen. 2:1-3; Mar. 2:28.

 

Tsianjery"Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan' Andriamanitra ny asa efa nataony; ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito Izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony." - Gen. 2:2.

Ny lesona amin'ity herinandro ity dia maneho indray ny filazalazana fohy ataon'ny Baiboly momba ireo andro famoronana telo farany sy ny Sabata fitsaharana. Hita ao amin'ny Gen. 1--2:1-3 io filazalazana io; misy resaka momba izany koa anefa any amin'ny faritra hafa ao amin'ny Soratra Masina. Anankiray amin'ireo lafiny manaitra indrindra amin'ny tantaran'ny famoronana ny fizarazarana azy ho andro. Nahoana angaha Izy no nisafidy ny tsingerin'ny andro fito izay antsointsika hoe herinandro?

Tsy milaza izany mivantana amintsika ny Soratra Masina, saingy afaka mitady toro lalana vitsivitsy momba izany isika. Ny Sabata mihitsy, izay fotoana manokana ho an'ny firaisan'Andriamanitra amin'ny taranak'olombelona, angamba no toro lalana lehibe indrindra. Angamba najoron'Andriamanitra ny herinandro mba hisian'ny fotoana sahaza ho an'ny asa fanao mahazatra, saingy misy fotoana tsy miova, miverimberina, atokana ho fampahatsiahivana ny fifandraisantsika amin' Andriamanitra (Mar. 2:28). Hanampy ny olombelona izany hahatsiarovany fa Andriamanitra no tena Mpiahy marina ary miankina tanteraka aminy isika.

Na inona na inona antony, dia hita miharihary fa manambara famoronana natao tamim-pitandremana fatratra sy misy tanjona kendrena ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy. Tsy misy mihitsy zavatra napetraka ho vokatry ny kisendrasendra.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.