Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Famoronana : foto-kevitra ara-Baiboly

19 - 25 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famoronana ao amin'ny salamo
Alatsinainy 21 Jan.

Vakio ny Sal. 8 Inona no hitanao fa lafiny ifandraisan'io toko io amin'ny Gen. 1?

Vakio ny Sal. 104. Mariho fa midera an'Andriamanitra io Salamo io noho ny fahatsarany, araka izay hita teo amin'ny famoronana sy eo amin'ny fitsinjovany. Fantaro ireo lafiny ifandraisan'io Sal. 104 io amin'ny Gen. 1 ao amin'ireto andininy manaraka ireto:

And. 2 ________________________________________________________________________

And. 5-7______________________________________________________________________

And. 7-9______________________________________________________________________

And. 14 ______________________________________________________________________

And. 19 ______________________________________________________________________

And. 25 ______________________________________________________________________

Mariho fa toa natao hanaraka ny fifanesen'ny lohahevitra ao amin'ny Gen. 1 ny fifanesen'ny lohahevitra ao amin'ny Salamo. Sary fampiasan'ny mpahay tononkalo no indro aseho amin'ny fomba manaitra manerana ireo andininy, ary miharihary fa ao anatin'ny hafatra entiny ny hery sy ny fahendrena mbamin'ny fahatsaran'Andriamanitra ary ny fiankinan'izao zavatra ary rehetra izao amin'ny Mpahary. Tsy misy mihitsy tsipy hevitra ao amin'ny Salamo milaza fa tsy tokony horaisina ara-bakiteny ny fitantarana ao amin'ny Genesisy.

 

Mariho ireto ohatra manaraka ao amin'ny Salamo ireto, izay mifandray amin'ny Gen. 1.

Sal. 24:1,2 __________________________________________________________________

Sal. 33:6 ___________________________________________________________________

Sal. 74:16,17________________________________________________________________

Sal. 89:11 __________________________________________________________________

Feno fiderana ny Mpahary ao amin'ny Salamo. Indraindray ny fiteny ampiasaina hilazana izany dia mampahatsiahy ny Gen. 1, amin'ny fotoana hafa indray, dia tsy voafaritra mazava fa amin'ny kapobeny ny fiteny ampiasaina; amin'ny tranga rehetra anefa, ny filazalazana momba ny famoronana dia mifanaraka amin'ny fitantarana ao amin'ny Gen. 1 ary mampahatsiahy antsika ny andraikitra fototra tanan'ny Genesisy eo amin'ny fahafantarantsika ny niandohantsika amin'ny maha-zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra antsika.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.