Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana sy ny fahalavoana
Sabata 02 Feb.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 3:1-15; Mat. 4:3-10; Kôl. 2:20-23; Jao. 3:17; Apôk. 14:6,7.

 

Tsianjery "Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao, ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony. " - Gen. 3:15.

 

Fanaon'ny vehivavy iray mpilalao sarimihetsika mampihomehy ny milalao tantara an-tsehatra, mitondra ny anarana hoe Géraldine. Vadin'ny mpitandrina tonga ao an-trano, mitondra akanjo vaovao lafo vidy be, sady miteny irery, izy ao amin'ilay tantara. Tezitra ny vadiny (izy ihany no milalao ny anjaran'ny vadiny). Dia nihiakiaka i Géraldine namaly azy nanao hoe: "Ny devoly no nandrisika ahy hividy ity akanjo ity! Tsy te hividy ilay akanjo aho. Fa tsy nitsahatra nanadala ahy ny devoly."

Noheverina hampihomehy izany. Ity izao tontolo izao misy antsika ity, sy ny ratsy miseho ao aminy anefa, dia mampiseho fa tsy resaka atao hihomehezana ny momba an'i Satana.

Ho an'ny olona sasany ny hoe devoly dia finoanoam-poana fahiny, izay tsy tokony horaisina ho resaka matotra. Mazava, tsy misy isalasalana anefa ny fanambarana ao amin'ny Soratra Masina: Na dia fahavalo resy aza i Satana (Apôk. 12:12, 1 Jao. 3:8), dia eto an-tany izy, ary tapa-kevitra ny handravarava be araka izay tratrany amin'izao zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra izao izy.

Amin'ity herinandro ity isika dia hijery ny famelezan'i Satana tany am-boalohany sy ny lesona azontsika ianarana avy amin'izany, amin'izay na dia mbola ianjadian'ny fanafihany aza isika, dia afaka mitaky ny fandresenntsika ao amin'i Kristy

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.