Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina

09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina
Sabata 09 Feb.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Joba 12:10; 1 Kor. 6:19, 20; Gen. 3:17; Jao. 12:31; 1 Kor. 1:18-21.

 

 

Tsianjery "Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan' Andriamanitra; fa voasoratra hoe: 'ny hafetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy'." - 1 Kor. 3:19.

 

Nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe Natural Theology (Teolojia avy amin'ny zavaboary) ny teolojianina antsoina hoe William Paley tamin'ny taona 1802. Asehony ao fa azo atao ny mampiasa ny fandinihana ny zavaboary hampitomboana ny fahalalana ny toetran'Andriamanitra. Nanoratra zavatra betsaka mombamomba ny biby izy, izay maneho ny fikarakaran'ny Mpamorona sy ny fahaizany. Mety ho tafahoatra loatra anefa ny resaka nataon'i Paley momba ny toetran'ny biby sasany, satria hadinony fa nisy voka-dratsy teo amin'ny zavaboary ny fahotana sy ny fahalavoana. Tsy nisy mihitsy anefa hatramin'izao afaka nitsipaka ny hevitra an-kapobeny narosony, na dia maro tokoa aza ny nitabataba nilaza hevitra mifanohitra amin'ny azy!

Mifanohitra amin'izany, i Charles Darwin dia milaza fa tsy tsara ny andriamanitra izay namorona ny toetran'ny zavaboary tsirairay. Ny bibikely ('parasite') mivelona ao anatin'ny tenan'ny bibin-dandy velona sy ny filalaovan'ny saka totozy amin'ny fomba tsy mifaditrovana no noraisiny ho ohatra hanaporofoana izany. Ho azy, ireo ohatra ireo dia porofo maneho fa tsy misy izany Andriamanitra mpamorona be fitiavana izany.

Miharihary fa manakaiky ny marina kokoa i Paley toy izay i Darwin; na izany aza, ny lesona amin'ity herinandro ity dia handinika izay ambaran'ny Baiboly mikasika ny fanontaniana hoe inona momba an'Andriamanitra no ambaran'ny zavaboary ary inona no tsy ambarany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.