Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 10 : Izay zava-dehibe aloha (Hagay)

01 - 07 Jona 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Izay zava-dehibe aloha
Sabata 01 Jona

Hodinihina mandritra ny herinandro: Hagay 1; Jao. 2:19; Ezra 3:1–6; Mat. 1:23, 12:6; Hagay 2; Lio. 24:13–­27.

Tsianjery: “‘Ahy ny volafotsy, ary Ahy ny volamena, hoy Jehovah, Tompon’ny maro.’” - Hagay 2:8.

Hevi-dehibe: Tsotra ny hafatr’i Hagay: Inona no ataontsika laharam-pahamehana, ary nahoana no zava-dehibe ny mametraka tsara azy ireny amin’ny toerana tokony hisy azy?

Tamin’ny vanim-potoana sarotra teo amin’ny fiainan’ny Joda no nanoratana ny bokin’i Hagay, izay boky anisan’ny fohy indrindra ao amin’ny Baiboly. Efa ho roapolo taona talohan’izao no niverina avy tamin’ny fahababoany tany Babilônina ireo natao sesitany; toa hadinon’izy ireo anefa ny anton’ny fiverenany. Navelan’izy ireo ho rava teo ny tempolin’Andriamanitra fa nolaniany tamin’ny fanorenana ny trano fonenany manokana kosa ny herim-pony.

Noho izany dia nandrisika fatratra ireo natao sesitany izay niverina ny mpaminany mba hihevitra tsara ny toe-javatra mahazo azy ireo. Tsotra sy araka ny lôjika ny hafatra nentiny. Niasa mafy ny olona kanefa tsy nahazo vokatra firy akory. Ny antony dia satria diso ny zavatra nataon’izy ireo laharam-pahamehana. Nilain’izy ireo ny nametraka an’ Andriamanitra ho loha laharana teo amin’ny zavatra rehetra nataony. Jesôsy mihitsy moa no nilaza hoe: “Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany.” (Mat. 6:33).

Mora dia mora ihany koa ankehitriny ny mety hahatafaroboka antsika ao anatin’ny tolon’ny fiainana, ka hadinontsika hoe inona no tokony hataontsika laharam-pahamehana, izay tsy inona, mazava ho azy, fa ny fanaovana mandrakariva ny sitrapon’i Jehôvah.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata