Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Mpinamana mandrakizay

04-10 Aogositra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mpinamana mandrakizay
Sabata 04 Aog.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Tes. 2:13–-3:13; Rôm. 9:1–5; 11:1–12,24–32; Mat. 24:9–22; 10:42.

Tsianjery : “Mba hampiorina ny fonareo tsy hanan-tsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra Raintsika amin'ny fihavian'i Jesosy Tompontsika mbamin'ny masiny rehetra.” - 1 Tes. 3:13.

Hevi-dehibe: Manohy midera ny Tesalônianina i Paoly noho ireo asa tsara hitany eo amin’izy ireo ary manohy mampahery azy ireo teo anivon’ny fanenjehana izay natrehiny.

Rehefa mamaky ireo andalan-teny ireo isika dia mahatsapa fa tsy hoe mambran’ny fiangonana fotsiny ny Tesalônianina, ho an’i Paoly, fa sakaizany ihany koa. Nisy fifamatorana arapihetseham-po lalina teo amin’i Paoly sy ireo vahoaka ireo, ary nasongadin’i Paoly izany fifamatorana izany tamin’ny fiezahany hanantitrantitra tao an-tsainy ny fitiavany azy ireo. Azo antoka fa avy tao am-pony tokoa izany teny izany, sady fampiomanany azy ireo koa amin’ny fanoherana izay ho avy.

Vavaka no anombohan’i Paoly sy amaranany io fizaràna io. Azo lazaina fa vavaka no ao an-tsaina tamin’ny nanoratana io andalan-teny io manontolo. Ny fanirian’i Paoly mba “tsy hanan-tsiny sy masina” (1 Tes. 3:13, jereo koa ny 1 Tes. 2:19,20) ny Tesalônianina amin’ny fiavian’i Jesôsy fanindroany no lohahevitra fototra eo amin’io fifantohana amin’ny vavaka io.

Ny fisakaizan’i Paoly tamin’izy ireo dia lalina kokoa noho ny fisakaizana eto an-tany fotsiny; fisakaizana izay tsy voafefin’ny fotoana sy ny tantara eto amin’ity tany ity. Fanirian’i Paoly ny hiaina mandrakizay miaraka amin’ireo mpino tesalônianina. Io faniriana io no anisan’ny nahatonga azy hanahy fatratra mikasika ny finoan’izy ireo sy ny fitondran-tenany. Tian’i Paoly ireo vahoaka ireo ary faniriany ny hahavonona azy ireo ho amin’ny fiverenan’i Kristy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.