Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Nantsoina ho amin'ny fahamasinana

11-17 Aogositra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Nantsoina ho amin'ny fahamasinana (1Tes. 4:1-12)
Sabata 11 Aog.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Tes. 4:1–12; Mat . 25:34–46; Gen. 39:9; Jao. 13:34,35.

Tsianjery : “Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa amin'ny fahamasinana.” - 1 Tes. 4:7.

Hevi-dehibe: Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny firaisana ara-nofo eo amin’ny olombelona; kanefa tahaka ny fanomezana rehetra dia mety hararaotin’ny olona izany.

Ireo toko telo voalohany ao amin’ny 1 Tesalônianina dia nifantoka voalohany indrindra tamin’ny lasa. Ao amin’ny toko fahefatra sy fahadimy kosa i Paoly dia mitodika amin’ny hoavy. Nisy zavatra banga teo amin’ny finoan’ireo mpino tesalônianina (1 Tes. 3:10), ary te hanampy azy ireo hanarina izany lesoka izany izy. Ny taratasy nosoratany no dingana voalohany nataony hirosoana amin’izany, fa rehefa tafahaona indray i Paoly sy ireo Tesalônianina vao hisy dingana maro kokoa azo tanterahina.

Manomboka eo amin’ny 1 Tes. 4:1 dia ny fisakaizana izay efa nasongadiny tao amin’ireo toko telo voalohany no anorenan’i Paoly ny torohevitra azo ampiharina eo amin’ny fiainana andavanandro omeny ireo Tesalônianina.

Ny sehatra fototra (ankoatra ireo sehatra hafa) ifantohan’ireo andininy hodinihina mandritra ity herinandro ity dia mikasika ny faharatsiam-pitondran-tena eo amin’ny lafiny firaisana ara-nofo. Na dia tsy voambara mazava amintsika aza ny antony nahatonga an’i Paoly hanao ilay fananarana, dia mazava kosa ny teniny mikasika ny tsy maintsy hialana amin’ny fijangajangana. Mahery ny teny ampiasainy eto, ambarany fa ireo izay mandà ny toromarika omeny dia tsy mandà ny tenany fa mandà ny Tompo. Kanefa, mba hahatakarana ny antony nanaovan’ny Tompo teny mahery tamin’ny alalan’i Paoly momba ity lohahevitra ity, ny hany ilain’ny tsirairay hatao dia ny mijery ireo fahoriana rehetra eo amin’ny fiainan’olona maro ateraky ny faharatsiam-pitondrantena eo amin’ny lafiny firaisana ara-nofo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.