Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Teny fikasana ho an'izay enjehina

08 - 14 Septambra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Teny fikasana ho an'izay enjehina (2Tes.1:1-12)
Sabata 08 Sept.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Tes. 1:1–12; Jao 1:18; Rôm. 2:5,12:19; Apôk. 16:4–7; 20:1–6; Jao. 14:1–3.

Tsianjery :“Ary izany no angatahanay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’Andriamanitra amintsika ho miendrika ny fiantsoana hianareo, ary notanterahiny amin’ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan’ny finoana” - 2 Tes. 1:11.

Hevi-dehibe: Ny fiavian’i Kristy fanindroany no fara tampon’ny fanantenana kristianina rehetra.

Koa satria niadana dia niadana tokoa ny serasera, dia tsy maintsy nandeha nitady an’i Paoly sy nandefa hafatra tany aminy ny fiangonana izay naniry hiresaka taminy. Azo antoka anefa fa tsy zavatra mora izany. Vantany vao voarainy izany hafatra izany, dia nanome an-tsoratra ny valin-teniny avy hatrany ny apôstôly ary nampitondra an-tanana ny hafatra kosa ho any amin’ny fiangonana. Mety haharitra volana maromaro anefa ny fandehan’izany rehetra izany. Nandritra izany fotoana rehetra izany no nety ho nitomboan’ny ny foto-pinoana sandoka sy nahazoany laka hatrany.

Toa nitranga tao Tesalônika mantsy izany, satria nisy olana vaovao nipoitra teo anivon’ny fiangonana. Mety ho vao mainka niharatsy aza ireo olana ireo vokatry ny tsy fahaiza-mampihatra izay zavatra voasoratr’i Paoly tao anatin’ny taratasiny voalohany. Ny Tesalônianina faharoa dia fiezahan’i Paoly hanitsy ny fandehan-javatra taty aoriana.

Azo fintinina amin’ity manaraka ity ireo tenin’i Paoly ao anatin’ny lesona amin’ity herinandro ity: Amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany ny mpino dia hovonjen’Andriamanitra amin’ny fomba miharihary amin’ny alalan’i Jesôsy Kristy. Ity fizaràna ity, dia manome fanampim-panazavana mikasika ny toetr’izany fiaviany fanindroa izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.