Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Ny olombelona asan'ny tanan'Andriamanitra

13 - 19 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny olombelona asan'ny tanan'Andriamanitra
Sabata 13 Okt.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen 1:27; 1:26; Mar. 12:13–17; Gen. 2:19–25; Asa. 17:26; Rôm. 5:12–19.

Tsianjery : “Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” - Sal. 100:3.

Hevi-dehibe : Noharian’Andriamanitra araka ny endriny ny taranak’olombelona saingy nosimban’ny ota izany endrika izany. Ny hamerina izany endrika izany ao amintsika indray no fikasan’Andriamanitra.

Raha mbola teo am-pisaintsainana lalina ny tena hevitry ny maha-izy ny olombelona i Arthur Schopenhauer, filôzôfy tamin’ny taonjato fahasivy ambin’ny folo, dia nifandona tsy nahy tamin’ny olona anankiray teny an-dalana. Tezitra ilay olona sady nanontany azy hoe: “Fa mihevitra anao ho iza moa ianao e?”

“Hoe iza hoe aho?” hoy i Schopenhauer namaly. “Raha mba fantatro mantsy.”

Iza aho? Taranak’iza isika? Inona no ataontsika eto? Ahoana no nahatongavantsika teto ary inona no antony?

Fanontaniana efa nipetraka hatrizay hatrizay ireo ary mbola iadian’ny olona hevitra ihany hatramin’izao. Mamaly azy rehetra ireo anefa ny Soratra Masina. Misy fifandraisana tsy azo sarahina mantsy eo amin’io resaka momba ny maha-izy antsika io sy ny foto-pampianaran’ny famoronana. Hita ao avokoa ny valin’ireo fanontaniana rehetra ireo; tsy misy foto-pampianarana ara-Baiboly hafa ka tena ilaintsika eo amin’ny fahatakarana ny maha-izy antsika ankoatra ny famoronana. Mifantoka manokana amin’izay niandohantsika mantsy izany fa tsy izay niantombohantsika ihany. Mety ho ny fisiana ihany no resahin’ny “fiantombohana”; saingy tafiditra ao anatin’ny hoe “fiandohana” kosa ny zava-kendren’izany fisiana izany.

Noho izany àry ny fampianaran’ny Baiboly mikasika ny famoronana ny olombelona, dia mifanohitra tanteraka amin’ny resaka fivoarana miandalana, izay milaza fa tsy misy tanjona ny fisiantsika (satria tongatonga ho azy teto isika). Tsy mbola nisy firy hatramin’izay ny fampianarana anankiroa tahaka ity, izay mihazona foto-kevitra mifanipaka toy ny atsimo sy avaratra, tsy ny mikasika ny fisiantsika ihany fa ny maha-izy antsika amin’ny maha-olombelona antsika mihitsy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.