Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Ny famonjena : vahaolana tokana

20-26 Okt 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny velaran'ny olana
Alahady 21 Okt.

Koa satria vahaolana omen’Andriamanitra eo anatrehan’ny olana nateraky ny ota ny famonjena, dia ny velaran’ny faharavana nentin’ny ota no mamaritra ny velaran’izany vahaolana izany. Tsy azo heverina ho vahaolana ny vahaolana raha tsy mahavaha ny olana, na manao ahoana haben’izany olana izany na manao ahoana.

Inona no ambaran’ireto andininy manaraka ireto mikasika ny velaran’ny olan’ny ota? Ahoana no efa nanandramanao manokana an’izany na koa, efa nahitanao ny fahamarinan’ireo andininy ireo teo amin’ny manodidina anao?

Jao. 2:25______________________________________________________________________

Sal. 59:2 _____________________________________________________________________

Jer. 17:9 _____________________________________________________________________

Rôm. 5:12 ____________________________________________________________________

Jak. 5:1–7____________________________________________________________________

Isa. 5:23 _____________________________________________________________________

2 Tes. 2:10___________________________________________________________________

 

Iza amintsika no tsy mahafantatra amin’ny halaliny sy amin’ny fomba manokana ary miharihary fa ratsy tokoa ny olana mikasika ny ota ? Zary tandra vadin-koditry ny lafim-piainantsika rehetra mihitsy ny ota sy ny voka-dratsiny. Efa nanenika ity taranaka iray manontolo ity ny ota, miainga any amin’ny pôlitika ka hatrany amin’ny atifon’ny olombelona lalina indrindra any. Ratsy dia ratsy tokoa izany ka raha tsy ny vahaolana avy amin’Andriamanitra, dia tsy misy na inona na inona azo atao. Fankasitrahana manao ahoana tokoa re no tokony hasetrintsika manoloana ny vahaolana efa nomena antsika e? Io vahaolana io ilay antsoina hoe “drafi-panavotana”, ka ny tanjony, dia ny hamaha ny olan’ny fahotana.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.