Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Ny Fiangonana : vonon-kanompo ny taranak'olombelona

17 - 23 Nov. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Fiangonana : vonon-kanompo ny taranak'olombelona
Sabata 17 Nov.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Rôm. 16:5; 1 Kôr. 1:2; 1 Pet. 2:9; Mat. 28:19,20; Jao. 17:21,22; Asa. 15:1–29.


Tsianjery : “Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena hankaty aminao faingana aza aho; fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana” - 1 Tim. 3:14,15.

Hevi-dehibe : “Tokony hotsaroantsika fa ny fiangonana, na dia mihena eo amin’ny heriny sy ny fahalavorariany aza, dia zavatra tokana eto an-tany izay ifantohan’ny fiheveran’i Kristy ambony indrindra.” – SlM, b. 2, t. 396.

Tsy mitovy amin’ny taloha intsony ny fiangonana araka ny fiheveran’ny maro (na inona io lazainy fa teo aloha io na inona). Misy mihitsy aza ireo milaza ny amin’ny “Fivavahana kristianina tsy misy fiangonana,” foto-kevitra izay manohitra ny ambarany ihany. Ao ireo mikomy amin’ny “fivavahana manaraka fandaminana” (“fivavahana tsy manaraka fandaminana” indray ve izany no tsara?). Ny Baiboly dia mampianatra mazava tsara ny maha-zava-dehibe ny fiangonana. Tsy safidy natao izany fa tena ampahany lehibe eo amin’ny drafi-pamonjena mihitsy. Tsy mahagaga àry raha miasa mafy hanohitra azy i Satana mandritra ny ady lehibe ifanaovany amin’ny tsara, indrindra indrindra satria fitaovana tokana sady lehibe ny fiangonana handraisan’ny mpanota ny famonjena atolotr’Andriamanitra ho azy. Araka ny nosoratan’i Paoly, ny fiangonana dia “tranon’Andriamanitra”, ary “andry sy fiorenan’ny fahamarinana” mihitsy (1 Tim. 3:15). Tsy ny olombelona no namorona ny fiangonana; Andriamanitra no namorona azy ho fitaomana ny mpanota mania hanana fifandraisana mahavonjy Aminy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.