Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 11 : Ny fiainana Kristianina

08 - 14 Des. 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fiainana Kristianina
Sabata 08 Des.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Deo. 8:11–17; Fil. 2:3,4; 1 Kôr. 15:51,52; Apôk. 22:1–5; Mat. 22:39; Gen. 2:21–25.

Tsianjery : «Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika; ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy.» - 1 Jao. 3:16.

Hevi-dehibe : Samy afaka milaza tena ho Kristianina ny olona tsirairay. Midika inona anefa izany eo amin’ny lafiny fampiharana azy?

Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? - Jak. 2:14.

Hamafisin’ny Baiboly ny amin’ny «fampianarana tsy misy kilema»; saingy mahakasika ny fomba fiaina masina io tontolon-kevitra io (1 Tim. 1:10; Tit. 2:1-5) mba hanasongadinana fa ny tena tanjon’ny fampianarana ara-Baiboly dia ny fananana fiainana ara-panahy izay miseho amin’ny adidy atao amin’ny hafa. Raha ny marina, raha jerena tsara io andininy ao amin’ny Timoty sy Titosy io, dia mampifandray ny fampianarana tsy misy kilema amin’ny fomba fiaina mendrika, toy ny hoe: ny fomba fiaina mendrika no fampianarana tsy misy kilema!

Novonjena ny Kristianina mba ho irak’Andriamanitra ho amin’ny famonjena sy ny soa ho an’ny hafa ao anatin’ny ady lehibe ifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy. Ny hoe «manana ny toe-panahin’ny lanitra mba tsy ho hita ho tsara ety an-tany», na ho mazana amintsika aza, dia maneho ny tena zava-misy hiainana izay tokony ialan’ny Kristianina. Azo antoka fa ny lanitra no tena ho fonenantsika, saingy mbola eto an-tany isika ankehitriny, ka tokony ho fantatsika hoe manao ahoana ny tokony ho fomba fiaina dieny mbola ety.

Amin’ity herinandro ity isika dia hijery hoe ahoana no tokony hisehoan’ny fampiharana ny maha-tena Kristianina antsika eo amin’ny fiainantsika.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.